guy ash   HeH ^_____- - 6×

چهارشنبه 8 شهریور 1396 05:54 ب.ظ

نویسنده: ♬SАЯА♬
موضوع مطلب: ↩Joke^~^↪

برادر کوچیک چیست؟

موجودیست عجیب و مرموز که در اکثر خوانواده ها در حال فعالیت است. 
این موجود به طور برنامه ریزی شده همواره درحال دخالت در کار خواهر یا برادر بزرگتر است، وی بطور مرموزانه ای اعتماد مادر خانواده را بدست می آورد و آرامش را از مابقی خانواده میگیرد 

♥کامنت ها♥: نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 شهریور 1396 11:05 ب.ظ